POLECAMY

Ośrodek Zdrowia w Chomranicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chomranice 10 (33-394 Klęczany)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Chełmiec
tel.: 60 25 58 244

Jednostki - Ośrodek Zdrowia w Chomranicach

 • Ośrodek Zdrowia w Chomranicach

  Klęczany, Chomranice 10 (małopolskie / powiat Chełmiec)
  Telefon: 60 25 58 244
  Email: respektaa@op.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia kardiologiczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Klęczany, Chomranice 10      Telefon: 60 25 58 244  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy
   Klęczany, Chomranice 10     
  • Poradnia alergologiczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia okulistyczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia wad postawy
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Klęczany, Chomranice 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Klęczany, Chomranice 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Klęczany, Chomranice 10     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet zabiegowy
    Klęczany, Chomranice 10     
   • Poradnia alergologiczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia diabetologiczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia okulistyczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia wad postawy
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia medycyny pracy
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia urologiczna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia preluksacyjna
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Klęczany, Chomranice 10     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Klęczany, Chomranice 10     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zespół leczenia środowiskowego
    Klęczany, Chomranice 10     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)