OŚRODEK SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKI 73A (51-124 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 327-02-02

Jednostki - OŚRODEK SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ...

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

  Wrocław, Kamieńskiego 73 a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 071 327-02-02
  Email: sekretariat@wssk.wroc.pl
  • Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej, pododdzaiłem chirurgii metabolicznej, pododdziałem chirurgii endokrynologicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok operacyjny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział dermatologiczny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział urologii i urologii onkologicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział okulistyczny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny z pododdziałem otolaryngologii dziecięcej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział nefrologiczny z pododdziałem diabetologicznym i transplantacyjnym
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pediatryczny z pododdziałem gastroenterologii i pododdziałem niemowlęcym , alergologicznym
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział angiologiczny z pododdziałem diabetologii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział udarowy
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chemioterapii pododdzaiłem chemioterapii dziennej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział brachyterapii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział kardiodiagnostyki inwazyjnej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
  • Dział Centralnej Sterylizatorni i DDD
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
  • Apteka Szpitalna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział kardiologii dziecięcej z pododdziałem kardiochirurgii dziecięcej i pododdziałem intensywnej opieki medycznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pracownia rendgenodiagnostyki ogólnej i zabiegowej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Kardiologia
  • Centralna izba przyjęć
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pododdział anestezjologi i intensywnej terapii dla dzieci
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Zamiejscowy Ruch Chorych
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zamiejscowy Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zamiejscowy Blok Operacyjny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek Protezowania Wad Słuchu
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Ośrodek Retinopatii Wcześniaczej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddzial chirurgii naczyniowej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział transplantologiczny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział transplantologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Pracownia elektrofizjologii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej II
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Pracownia hemodynamiki
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a      Telefon: 071 327-02-02  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • POZ - dzieci
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • POZ - dorośli
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia internistyczna konsultacyjna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dla dzieci upośledzonych psychoruchowo
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Ambulatorium otolaryngologiczne
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Ambulatorium pediatryczne
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium kardiologiczne
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
  • Ambulatorium okulistyczne
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Izba przyjęć ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Oddział internistyczny z pododdziałem gastrologicznym, pododdziałem hematologicznym
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział niemowlęcy
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział kardiologii i kardiochirurgii z pododdziałem k.dziecięcej, int. op. kardiochirurgicznej
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział neurochirurgii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział rehabilitacji
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział alergologii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Dolnośląski Ośrodek Leczenia Urazów Wielonarządowych realizowany w ramach oddziałów - chirurgia
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dolnośląskie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zakład Patomorfologii
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu I
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu II
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu III
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu IV
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zamiejscowa Apteka Szpitalna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zamiejscowa Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ( Laboratorium)
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zamiejscowa Sterylizatornia
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia hematologiczna
   Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • POZ - dzieci
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • POZ - dorośli
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia internistyczna konsultacyjna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia stomatologiczna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia dla dzieci upośledzonych psychoruchowo
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Ambulatorium otolaryngologiczne
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ambulatorium pediatryczne
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium kardiologiczne
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
   • Ambulatorium okulistyczne
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Poradnia kardiochirurgii i chirurgii dziecięcej
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Izba przyjęć ginekologiczno - położnicza
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Poradnia leczenia bólu
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oddział internistyczny z pododdziałem gastrologicznym, pododdziałem hematologicznym
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział niemowlęcy
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział niemowlęcy
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział kardiologii i kardiochirurgii z pododdziałem k.dziecięcej, int. op. kardiochirurgicznej
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział kardiochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Oddział neurochirurgii
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oddział rehabilitacji
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział alergologii
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Dolnośląski Ośrodek Leczenia Urazów Wielonarządowych realizowany w ramach oddziałów - chirurgia
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Dolnośląskie Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Zakład Patomorfologii
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu I
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu II
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu III
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Neurologia
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu IV
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Zamiejscowa Apteka Szpitalna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Zamiejscowa Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ( Laboratorium)
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zamiejscowa Sterylizatornia
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia hematologiczna
    Wrocław, Kamieńskiego 73 a     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)