Ośrodek Specjalistyki Ambulatoryjnej w Ciechanowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Powstańców Wielkopolskich 2 (06-400 Ciechanów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ciechanów
tel.: 23 672 31 27

Jednostki - Ośrodek Specjalistyki Ambulatoryjnej...

 • Podstawowa opieka zdrowotna

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
 • Zakład Pomocy Doraźnej

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Podstawowy zespół ratownictwa medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe - Choroby zakaźne
   • Pozostałe - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe - Neonatologia
   • Pozostałe - Neurologia
   • Pozostałe - Okulistyka
   • Pozostałe - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe - Pediatria
   • Pozostałe - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe - Psychiatria
   • Pozostałe - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe - Urologia
   • Pozostałe - Choroby płuc
   • Pozostałe - Kardiologia
   • Pozostałe - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe - Nefrologia
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy zespół ratownictwa medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy zespół ratownictwa medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Biuro wezwań
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Podstawowy zespół ratownictwa medycznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Podstawowy zespół ratownictwa medycznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Biuro wezwań
    Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna ratunkowa
 • Centrum Gastroenterologiczne

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopowa
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Ośrodek Specjalistyki Ambulatoryjnej

  Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2 (mazowieckie / powiat Ciechanów)
  Telefon: 23 672 31 27
  Email: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia reografii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna i foniatryczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia audiometryczna i elektronystagmografii
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chorób sutka
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia ultrasonografii okulistycznej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
  • Poradnia jaskrowa
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia retinopatii cukrzycowej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia badań czynnościowych
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia testów alergologicznych
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia onkologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia urologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia EEG
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia neonatologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia logopedyczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia preluksacyjna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia leczenia zeza
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia hepatologiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia laktacyjna
   Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 2     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)