Opieka ambulatoryjna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piechowskiego 36 (83-400 Kościerzyna)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Kościerzyna
tel.: 58 68 60 000

Jednostki - Opieka ambulatoryjna

 • Ambulatorium

  Kościerzyna, Piechowskiego 36 (pomorskie / powiat Kościerzyna)
  • Pracownia psychologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna i zaburzeń rytmu serca dla dorosłych
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci i młodzieży
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki mikrobiologicznej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 050  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład patomorfologii
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 030  
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Zakład rehabilitacji
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 260  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Apteka
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 271  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia neurologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58-686-00-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia urologiczna i urologii onkologicznej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Dział higieny i epidemiologii
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 345  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki srodowiskowej - rodzinnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" - podstawowy
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 687-63-51  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział fizjoterapii
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 681-24-16  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 134  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Dyspozytornia medyczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 686-00-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna ratunkowa
  • Pracownia USG
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 050  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 050  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 050  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kościerzyna, Piechowskiego 36      Telefon: 58 68 60 000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kościerzyna, Piechowskiego 36     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Kościerzyna, Piechowskiego 36     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Dział żywienia
   Kościerzyna, Piechowskiego 36     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Kościerzyna, Piechowskiego 36     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia nefrologiczna
    Kościerzyna, Piechowskiego 36     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Kościerzyna, Piechowskiego 36     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neonatologiczna
    Kościerzyna, Piechowskiego 36     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Dział żywienia
    Kościerzyna, Piechowskiego 36     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Kościerzyna, Piechowskiego 36     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)