NZOZ STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO REHABILITACJI I OPIEKI PALIATYWNEJ CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. PRZYJAŹNI 2 (58-100 Świdnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Świdnica
tel.: 74 852-02-69

Jednostki - NZOZ STACJA OPIEKI CENTRUM...

 • NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej

  Świdnica, Przyjaźni 2 (dolnośląskie / powiat Świdnica)
  Telefon: 074 853-08-05
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna konsultacyjna
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Dział (gabinet) fizjoterapii
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Niepublicznej Szkole PodstawowejŚwidnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. H.Sienkiewicza
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 105
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 315
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej oraz Gimnazjum
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika oraz Gimnazjum
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum im. Unii Europejskiej
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół w Marcinowicach
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Nr 2
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Nr 1
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Nr 3
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Nr 4
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW)
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Nr 3
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1
   Świdnica, Przyjaźni 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Świdnica, Przyjaźni 2      Telefon: 74 853-08-05  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
 • NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej

  Żarów, Mickiewicza 8 (dolnośląskie / powiat Żarów miasto)
  Telefon: 074 857-05-08
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka opieka długoterminowa
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego
   Żarów, Mickiewicza 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Żarów, Mickiewicza 8      Telefon: 74 857-05-08  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
 • NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej

  Dzierżoniów, Garncarska 16 (dolnośląskie / powiat Dzierżoniów)
  Telefon: 074 832-38-30
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Dzierżoniów, Garncarska 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Dzierżoniów, Garncarska 16     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Pielegniarka opieka długoterminowa
   Dzierżoniów, Garncarska 16     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
 • NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej

  Dobromierz, Cmentarna 8 (dolnośląskie / powiat Dobromierz)
  Telefon: 074 858-60-22
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka opieka długoterminowa
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej
   Dobromierz, Cmentarna 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Dobromierz, Cmentarna 8      Telefon: 74 832-38-30  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
 • NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej

  Świebodzice, Kolejowa 19 (dolnośląskie / powiat Świebodzice)
  Telefon: 074 857-30-37
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny Szkolnej przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznym Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum im. W. Witosa
   Świebodzice, Kolejowa 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej

  Lądek Zdrój, Kościuszki 15 (dolnośląskie / powiat Lądek-Zdrój miasto)
  Telefon: 074 814-82-91
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum Publicznym im. Generała Stanisława Maczka
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy LiceumOgólnokształcącym im Andrzeja Zawady
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum im. Marianny Orańskiej
   Lądek Zdrój, Kościuszki 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej

  Ząbkowice Śląskie, Kasztanowa 2 (dolnośląskie / powiat Ząbkowice Śląskie miasto)
  Telefon: 074 810-09-99
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Ząbkowice Śląskie, Kasztanowa 2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ząbkowice Śląskie, Kasztanowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
   Ząbkowice Śląskie, Kasztanowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Strzegom, Kościelna 4 (dolnośląskie / powiat Strzegom miasto)
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Strzegom, Kościelna 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Strzegom, Kościelna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Strzegom, Kościelna 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Strzegom, Kościelna 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Roztoka, Plac Jana Pawła II  (dolnośląskie / powiat Dobromierz)
  • Gabinet fizjoterapii
   Roztoka, Plac Jana Pawła II      
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej

  Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4 (dolnośląskie / powiat Kudowa-Zdrój)
  Telefon: 074 866-11-42
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet hydroteraopii
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Kudowa Zdrój, Marchlewskiego 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej

  Roztoka, 3 Maja 57 (dolnośląskie / powiat Dobromierz)
  Telefon: 074 850-92-73
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Dział (pracownia ) fizjoterapii
   Roztoka, 3 Maja 57     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii
   Roztoka, 3 Maja 57     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Roztoka, 3 Maja 57     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Roztoka, 3 Maja 57     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Świdnickiej

  Głuszyca, 11 Listipada 6A (dolnośląskie / powiat Głuszyca miasto)
  Telefon: 74 852-00-78
  Email: nzoz.swidnica@caritas.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Głuszyca, 11 Listipada 6A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Głuszyca, 11 Listipada 6A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Głuszyca, 11 Listipada 6A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)