NZOZ Ośrodek Medycyny Ogólnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. ks. Rudolfa Tomanka 11 (43-400 Cieszyn)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Cieszyn
tel.: 33 85 20 208

Jednostki - NZOZ Ośrodek Medycyny Ogólnej

 • Ośrodek Medycyny Ogólnej

  Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 85 20 208
  Email: omocieszyn@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiału do badań
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11      Telefon: 33 85 20 208  
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Cieszyn, ul. ks. Rudolfa Tomanka 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)