POLECAMY

NZOZ Iwona Zabrzyńska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Strażacka 11 (88-180 Złotniki Kujawskie)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Złotniki Kujawskie
tel.: 52 35 17 759

Jednostki - NZOZ Iwona Zabrzyńska

 • Zespół Medycyny Rodzinnej - Iwona Zabrzyńska

  Złotniki Kujawskie, Strażacka 11 (kujawsko-pomorskie / powiat Złotniki Kujawskie)
  Telefon: 52 35 17 759
  Email: nzoziz@wp.pl
  • Poradnia Ogólna
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Diagnostyka obrazowa - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Rehabilitacji Leczniczej
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizykoterapii
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Kinezyterapii
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Krioterapii
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego
   Złotniki Kujawskie, Strażacka 11      Telefon: 52 35 17 759  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)