NZOZ "ESKULAP" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Grunwaldzka 3 A (13-300 Nowe Miasto Lubawskie)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 56 474 28 40

Jednostki - NZOZ "ESKULAP" Sp. z o.o.

 • NZOZ "ESKULAP" Sp. z o.o.

  Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A (warmińsko-mazurskie / powiat Nowe Miasto Lubawskie)
  Telefon: 56 474 28 40
  Email: eskulapnml@poczta.onet.pl
  Witryna: www.eskulapnml.pl
  • poradnia poz
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • poradnia endokrynologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia diabetologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • poradnia neurologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • pracownia EKG
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • poradnia otolaryngologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • poradnia urologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • ośrodek domowego leczenia tlenem
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • poradnia alergologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • punkt szczepień
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • pracownia USG
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • oddział dzienny rehabilitacji
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • dział (pracownia) fizjoterapii
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A      Telefon: 56 474 28 40  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • poradnia internistyczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia alergologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia kardiologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • poradnia neonatologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia pulmonologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia onkologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia logopedycna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia urologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia chirurgii naczyniowej
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • poradnia onkologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • poradnia gastroenterologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia chorób płuc.
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia medycyny sportowej.
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • poradnia dermatologiczna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia internistyczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia pediatryczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia alergologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • poradnia kardiologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • poradnia neonatologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • poradnia pulmonologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • poradnia onkologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia logopedycna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • poradnia urologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia chirurgii naczyniowej
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • poradnia onkologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • poradnia gastroenterologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • poradnia chorób płuc.
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia medycyny sportowej.
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • poradnia dermatologiczna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia rehabilitacyjna
    Nowe Miasto Lubawskie, Grunwaldzka 3A     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/31.03.2016 09:09
W Oddziale rehabilitacji dziennej pracuje miła i fachowa kadra. Jeśli chodzi o lekarza to trudno o kontakt i badanie lekarskie.