NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "WOJ-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Władysława Reymonta 2 (11-430 Korsze)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Korsze miasto
tel.: 89 754 03 63

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ...

 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED"

  Korsze, ul. Władysława Reymonta 2 (warmińsko-mazurskie / powiat Korsze miasto)
  Telefon: 89 754 03 63
  Email: nzpoz.woj-med@wp.pl
  • poradnia lekarza poz
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 02 14  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pracownia fizjoterapii
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2      Telefon: 89 754 03 63  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia fizykoterapii.
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia kinezyterapii.
   Korsze, ul. Władysława Reymonta 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pracownia fizykoterapii.
    Korsze, ul. Władysława Reymonta 2     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia kinezyterapii.
    Korsze, ul. Władysława Reymonta 2     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ-MED"

  Korsze, Garbno, 17
  Telefon: 89 754 37 26
  Email: nzpoz.woj-med@wp.pl
  • poradnia lekarza poz
   Korsze, Garbno, 17      Telefon: 89 754 37 26  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Korsze, Garbno, 17      Telefon: 89 754 37 26  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • poradnia stomatologiczna
   Korsze, Garbno, 17      Telefon: 89 754 37 26  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Korsze, Garbno, 17      Telefon: 89 754 37 26  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Korsze, Garbno, 17      Telefon: 89 754 37 26  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "WOJ -MED" Bogusława Wojtanis Jednostka już nie funkcjonuje!

  Korsze, Łankiejmy 29 (warmińsko-mazurskie / powiat Korsze obszar wiejski)
  • poradnia lekarza poz
   Korsze, Łankiejmy 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Korsze, Łankiejmy 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)