POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" w Moskorzewie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 42 (29-130 Moskorzew)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Moskorzew
tel.: 34 35 42 020

Jednostki - NZOZ "ZDROWIE" w Moskorzewie

 • Ośrodek Zdrowia

  Moskorzew, 42 (świętokrzyskie / powiat Moskorzew)
  Telefon: 34 35 42 020
  Email: swierz@neostrada.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Długoterminowej Pielęgniarskiej Opieki Domowej
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Punkt Szczepień
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Moskorzew, 42      Telefon: 34 35 42 020  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Dla Dzieci
   Moskorzew, 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Moskorzew, 42     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Ośrodek Zdrowia

  Radków, 99 (świętokrzyskie / powiat Radków)
  Telefon: 34 35 41 017
  Email: swierz@neostrada.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Radków, 99      Telefon: 34 35 41 017  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Radków, 99      Telefon: 34 35 41 017  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt Szczepień
   Radków, 99      Telefon: 34 35 41 017  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Radków, 99      Telefon: 34 35 41 017  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Radków, 99      Telefon: 34 35 41 017  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Dla Dzieci
   Radków, 99     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Radków, 99     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Ośrodek Zdrowia

  Bieganów, 43 (świętokrzyskie / powiat Radków)
  Telefon: 34 35 41 003
  Email: swierz@neostrada.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bieganów, 43      Telefon: 34 35 41 003  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bieganów, 43      Telefon: 34 35 41 003  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Bieganów, 43      Telefon: 34 35 41 003  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Dla Dzieci
   Bieganów, 43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dla Dzieci
    Bieganów, 43     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Punkt Lekarski

  Chlewice, ul. 16 Stycznia 32 (świętokrzyskie / powiat Moskorzew)
  Telefon: 34 35 46 133
  Email: swierz@neostrada.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Chlewice, ul. 16 Stycznia 32      Telefon: 34 35 46 133  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Chlewice, ul. 16 Stycznia 32      Telefon: 34 35 46 133  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Chlewice, ul. 16 Stycznia 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Chlewice, ul. 16 Stycznia 32     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
    Chlewice, ul. 16 Stycznia 32     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
    Chlewice, ul. 16 Stycznia 32     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Zdrowie matki i dziecka
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)