Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Lutomia Dolna 28 (58-113 Lutomia Dolna)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Świdnica
tel.: 074 85-027-11

Jednostki - NZOZ Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia Lutomia Dolna

  Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28 (dolnośląskie / powiat Świdnica)
  Telefon: 074 85-027-11
  Email: arnoldw@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet pielęgniarki srodowiskowej - rodzinnej
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia lekarza lekarza POZ
   Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza lekarza POZ
    Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 28     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)