Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VivaDent

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Rokicińska 28 (97-221 Łaznowska Wola)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Rokiciny
tel.: 44 719 27 27

Jednostki - NZOZ VivaDent

 • Przychodnia

  Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33 (łódzkie / powiat Budziszewice)
  Telefon: 44 710 23 33
  Email: dominikakonarska@op.pl
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33      Telefon: 447102333  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki
   Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33      Telefon: 447102333  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33      Telefon: 447102333  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia
   Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia
    Budziszewice, ul. Jana Chryzostoma Paska 33     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
 • Przychodnia

  Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28 (łódzkie / powiat Rokiciny)
  Telefon: 44 719 27 27
  Email: dominikakonarska@op.pl
  • Punkt szczepień
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28      Telefon: 447192727  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna
   Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ortopedyczna
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Alergologiczna
    Łaznowska Wola, ul. Rokicińska 28     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Przychodnia

  Koluszki, ul. Przejazd 6 (łódzkie / powiat Koluszki miasto)
  Telefon: 44 714 55 04
  Email: dominikakonarska@op.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Koluszki, ul. Przejazd 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Koluszki, ul. Przejazd 6      Telefon: 447145504  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Koluszki, ul. Przejazd 6      Telefon: 447145504  
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Koluszki, ul. Przejazd 6      Telefon: 447145504  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Koluszki, ul. Przejazd 6      Telefon: 447145504  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Koluszki, ul. Przejazd 6      Telefon: 447145504  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Koluszki, ul. Przejazd 6     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Ortodontyczna
   Koluszki, ul. Przejazd 6     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
    Koluszki, ul. Przejazd 6     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia Ortodontyczna
    Koluszki, ul. Przejazd 6     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)