Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Batorego 31 A (02-591 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 022 825 -14 -70

Jednostki - NZOZ "SANA"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA"

  Warszawa, Batorego 31 A (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 825-22-13
  Email: sanasc@wp.pl
  Witryna: www.sana.medserwis.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki poz
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-70-09  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej poz
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna - diagnostyczno - zabiegowa
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-04-41  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-56-09  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna - diagnostyczno - zabiegowa
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna - diagnostyczno - zabiegowa
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-09-85  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia otolaryngologiczna - diagnostyczno - zabiegowa
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Pielegniarska opieka długoterminowa - w domu pacjenta
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-09-85  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyki USG
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii ( kinezyterapia i fizykoterapia )
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-56-09  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-56-09  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-04-41  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna - diagnostyczno - zabiegowa
   Warszawa, Batorego 31 A      Telefon: 22-825-14-70  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)