NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SALUBRIS" Sp.z o.o. PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ I STOMATOLOGII

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rzepiennik Strzyżewski 396 (33-163 Rzepiennik Strzyżewski)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Rzepiennik Strzyżewski
tel.: 14 65 30 015

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Salubris" Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii

  Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396 (małopolskie / powiat Rzepiennik Strzyżewski)
  Telefon: 14 65 30 015
  Email: nzoz.salubris@interia.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny rodzinnej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet badań USG
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet laryngologiczny
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny pracy
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 23 301  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny pracy
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396      Telefon: 14 65 30 015  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet opieki całodobowej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet kardiologiczny
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet opieki całodobowej
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet endokrynologiczny
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarskiej opieki długoterminowej
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet opieki całodobowej
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Gabinet kardiologiczny
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Gabinet opieki całodobowej
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet endokrynologiczny
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Gabinet pulmonologiczny
    Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 396     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)