POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAL-MED" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Świdnicka 37a (58-200 Dzierżoniów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Dzierżoniów
tel.: 74 645-04-88

Jednostki - NZOZ "SAL-MED" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAL-MED" s.c.

  Dzierżoniów, Świdnicka 37a (dolnośląskie / powiat Dzierżoniów)
  Telefon: 074 666 18 18
  Email: sal-med@wp.pl
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
  • Punkt odbioru i zakupów środków ortopedycznych i pomocniczych
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Pracownia EEG
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG i spirometrii
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet zabiegowy
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a      Telefon: 74 6661818  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a      Telefon: 74 6661818  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a      Telefon: 74 6661818  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a      Telefon: 74 666 18 18  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Dzierżoniów, Świdnicka 37a     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAL-MED" s.c.

  Dzierżoniów, Parkowa 4a-2 (dolnośląskie / powiat Dzierżoniów)
  Telefon: 74 666 18 1 8
  Email: sal-med@wp.pl
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet połoznej środowiskowej-rodzinnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Punkt zaopatrzenia ortopedycznego i materiałów pomocniczych
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EEG
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG i spirometrii
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urologiczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka domowa rodzinna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Opieka domowa, rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Transport sanitarny
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 3
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 6
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 9
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Gimnazjów Nr 3
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Nr 1
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Nr 2
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Nr 3
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa w Piławie Górnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Gimnazjum w Piławie Górnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa w Tuszynie
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Gimnazjum Gminne
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół w Niemczy
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 1
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 3
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Publiczne Gimnazjum Nr 1
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Publiczne Gimnazjum Nr 2
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej III Liceum Ogólnokształcące
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia logopedyczna
   Dzierżoniów, Parkowa 4a-2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)