POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Kilińskiego 4 (99-100 Łęczyca)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łęczyca
tel.: 24 7216294

Jednostki - NZOZ "Rodzina"

 • Zakład pielęgniarsko- położniczy

  Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4 (łódzkie / powiat Łęczyca)
  Telefon: 24 7216294
  • Poradnia gabinet pielęgniarki POZ
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • zespół leczenia środowiskowego w zakresie pielęgniarstwa
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • zespół leczenia środowiskowego w zakresie położnictwa
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • domowa pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gabinet położnej POZ
   Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)