Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Józefa Poniatowskiego 2 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 36 690

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" Sp. z o.o.

  Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 36 690
  Email: remedium50@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 694  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okulistyczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 694  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia logopedyczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 44 436  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet zabiegowy
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 00 260  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób płuc
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia endoskopowa
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2      Telefon: 18 44 36 690  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia pediatryczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej i studenckiej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologii dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastrologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hepatologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia oknkologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet medycyny szkolnej i studenckiej
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia reumatologii dzieci
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia gastrologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia hepatologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia oknkologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia preluksacyjna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia pulmonologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia diabetologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)