POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stary Zdrój

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Armii Krajowej 22-23 (58-302 Wałbrzych)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wałbrzych
tel.: 074 847-69-50

Jednostki - NZOZ Przychodnia Stary Zdrój

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stary Zdrój

  Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23 (dolnośląskie / powiat Wałbrzych)
  Telefon: 074 847-69-50
  Email: w.olk@wp.pl
  • Poradnia internistyczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej-rodzinnej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Sterylizatornia
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizykoterapii
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatryczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia protetyczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia analityki ogólnej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia audiologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Pracownia EKG
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neonatologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej rodzinnej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób naczyń
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia kinezyterapii
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia krioterapii
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia ran
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia leczenia ran
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia patologii ciąży
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia proktologiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgiiurazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia wad postawy
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia foniatryczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia stomatologii zachowawczej
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia błon śluzowych i przyzębia
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
  • Punkt zaopatrzenia w środki optyczne
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne
   • Okulary i pozostałe produkty optyczne - Okulistyka
  • Pracownia akupresury i akupunktury
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia ziołolecznictwa
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Pracownia ziołolecznictwa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Wałbrzych, Armii Krajowej 22-23     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna sądowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)