Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rogowscy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. 30 Stycznia 55 (83-110 Tczew)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Tczew
tel.: 58 53 03 073

Jednostki - NZOZ Przychodnia Rogowscy

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rogowscy

  Tczew, ul. 30 Stycznia 55 (pomorskie / powiat Tczew)
  Telefon: 58 53 03 073
  Email: biuro@przychodniarogowscy.pl
  Witryna: www.przychodniarogowscy.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 075  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pediatryczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet położnej POZ
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 075  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Szkoła rodzenia
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 075  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia laktacyjna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 075  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia reumatologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 076  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 079  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiochirurgia
  • Poradnia kardiologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia geriatryczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 078  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 077  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia okulistyczna
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Poradnia chorób płuc
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Dział pracownia krioterapii
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • poradnia promocji zdrowia
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia USG
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55      Telefon: 58 53 03 073  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Punkt wczesnej interwencji
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia transplantacji serca
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia antynikotynowa
   Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Punkt wczesnej interwencji
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Poradnia transplantacji serca
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia transplantologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia antynikotynowa
    Tczew, ul. 30 Stycznia 55     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rogowscy Filia Bajkowe

  Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4 (pomorskie / powiat Tczew)
  Telefon: 58 53 03 071
  Email: biuro@przychodniarogowscy.pl
  Witryna: www.przychodniarogowscy.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Surdologopedia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologopedia
  • Poradnia lekarza POZ
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4      Telefon: 58 53 03 071  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)