Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Radziwie" Katarzyna Sztupecka

adres: Popłacińska 42 (09-401 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 024 2685083

Jednostki - NZOZ "Przychodnia Radziwie" Katarzyna...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Radziwie" Katarzyna Sztupecka

  Płock, Popłacińska 42 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 024 2685083
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci )
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Płock, Popłacińska 42     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Popłacińska 42     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Popłacińska 42     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Płock, Popłacińska 42     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna szkolna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Płock, Popłacińska 42     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci )
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pediatryczna
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Punkt szczepień
    Płock, Popłacińska 42     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Płock, Popłacińska 42     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia promocji zdrowia
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia medycyny pracy
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna
    Płock, Popłacińska 42     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Płock, Popłacińska 42     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna szkolna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna szkolna
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
    Płock, Popłacińska 42     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Reumatologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Reumatologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)