POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Złota Przychodnia"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łódzka 140 (42-218 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 32 25 114

Jednostki - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej...

 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej

  Częstochowa, Łódzka 140 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 32 25 114
  Email: agataplowecka@poczta.onet.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia okulistyczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia schorzeń piersi
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Dział fizjoterapii
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia logopedyczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140      Telefon: 34 32 25 114  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet fizykoterapii
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Częstochowa, Łódzka 140     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia neurologiczna
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia preluksacyjna
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Gabinet fizykoterapii
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia stomatologiczna
    Częstochowa, Łódzka 140     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)