POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Skor-Med"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Juliusza Słowackiego 2 (42-284 Herby)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Herby
tel.: 34 35 74 011

Jednostki - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Skor-Med"

  Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4 (śląskie / powiat Herby)
  Telefon: 34 35 74 011
  Email: skormed@op.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla dzieci POZ
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 31 75 066  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 31 75 066  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet higieny szkolnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 31 75 066  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 3175066  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania materiału do badań
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 3175066  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 3175066  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4      Telefon: 34 35 74 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia ekg
   Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ortopedyczna
    Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia ekg
    Herby, ul. Juliusza Słowackiego 4     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)