Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Andriollego 36 (05-400 Otwock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Otwock
tel.: 22 719-45-49

Jednostki - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Centrum"

  Otwock, Andriollego 36 (mazowieckie / powiat Otwock)
  Telefon: 22 719-45-49
  Email: centrum.otwock@adres.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Otwock, Andriollego 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje )
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (zabiegi bez znieczulenia ogólnego )
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12
   Otwock, Andriollego 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum nr 4
   Otwock, Andriollego 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 3
   Otwock, Andriollego 36     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Otwock, Andriollego 36     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia preluksacyjna (konsultacje)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci (konsultacje)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet masażu leczniczego
   Otwock, Andriollego 36     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Otwock, Andriollego 36     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia urologiczna
   Otwock, Andriollego 36      Telefon: 22 719-45-49  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje )
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje )
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
   Otwock, Andriollego 36     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Otwock, Andriollego 36     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje )
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia diabetologiczna
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia dermatologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna (konsultacje )
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia dermatologiczna (zabiegi bez znieczulenia ogólnego)
    Otwock, Andriollego 36     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Otwock, Andriollego 36     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)