POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ZGODA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac Krauzego 2 (41-603 Świętochłowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Świętochłowice
tel.: 32 34 52 200, 34 52 220

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska "ZGODA"

 • Przychodnia Lekarska "ZGODA"

  Świętochłowice, lac Krauzego 2 (śląskie / powiat M. Świętochłowice)
  Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220
  Email: nzoz-zgoda@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Świętochłowice, lac Krauzego 2      Telefon: 32 34 52 200, 34 52 220  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Świętochłowice, lac Krauzego 2     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Świętochłowice, lac Krauzego 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Świętochłowice, lac Krauzego 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób tarczycy
    Świętochłowice, lac Krauzego 2     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia neurologiczna
    Świętochłowice, lac Krauzego 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Świętochłowice, lac Krauzego 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)