Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "TOM-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Pawła II 6 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 18 53

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska "TOM-MED"

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Zakresem Kompetencji Lekarza Rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, lac Kościuszki 9     
   Gabinet zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 724 11 97
  Email: tommed@op.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Zdrowie środowiskowe - Pediatria
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15      Telefon: 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Zakresem Kompetencji Lekarza Rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium Analityki Medycznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Rehablitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Fizykoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kinezyterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej z Zakresem Kompetencji Lekarza Rodzinnego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Laboratorium Analityki Medycznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia Rehablitacyjna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Poradnia Lekarza Rodzinnego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Neurologii Dziecięcej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia Fizykoterapii
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Kinezyterapii
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jerozolimska 11/15     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 725 18 53
  Email: tommed@op.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Poradnia Lekarza Podstawoewj Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia Gastrologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Elektrokardiograficznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 72 51 853  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6      Telefon: 44 725 18 53; 44 724 11 97  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Urologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortodontyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium)
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ambulatorium Ogólne
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza Rodzinnego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Alergologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Urologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Ortodontyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium)
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Ambulatorium Ogólne
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Zespół Wyjazdowy Ogólny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 6     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)