POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "NEUROMEDYKA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Okrzei 51 C (96-300 Żyrardów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Żyrardów
tel.: 46 895-23-33

Jednostki - NZOZ Przychodnia Lekarska "NEUROMEDYKA"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "NEUROMEDYKA"

  Żyrardów, Okrzei 51 C (mazowieckie / powiat Żyrardów)
  Telefon: 46 895 23 33
  Email: neuromedyka@neuromedyka.pl
  Witryna: www.neuromedyka.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia diagnostyczna ( EEG, EKG spoczynkowe)
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnejj
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia promocji zdrowia
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia alergologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Pracownia hemodynamiki
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia badań holtera
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854-12-16  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854 12-16  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854 12-16  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854 12-16  
  • Poradnia stomatologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854 12-16  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 854 12-16  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46-854-12-16  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatyczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia osteoporozy
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Reumatologia
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia urazowa ortopedyczna dla dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Żyrardów, Okrzei 51 C      Telefon: 46 895-23-33  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Żyrardów, Okrzei 51 C     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Badań Psychotechnicznych
   Żyrardów, Okrzei 51 C     
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Żyrardów, Okrzei 51 C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Żyrardów, Okrzei 51 C     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Żyrardów, Okrzei 51 C     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Filia Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Żyrardów, Spółdzielcza 36 (mazowieckie / powiat Żyrardów)
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położniczza
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia diagnostyczna ( EKG )
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Pracownia diagnostyczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia promocji zdrowia
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )
   Żyrardów, Spółdzielcza 36     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Filia Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Żyrardów, Szarych Szeregów 1 (mazowieckie / powiat Żyrardów)
  • Poradnia neurologiczna
   Żyrardów, Szarych Szeregów 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)