POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Dobrzelińska 6 (99-320 Żychlin)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Żychlin miasto
tel.: 24 28 54 844

Jednostki - NZOZ "PROMED" S.C.

 • Przychodnia

  Żychlin, ul. Dobrzelińska 6 (łódzkie / powiat Żychlin miasto)
  Telefon: 24 28 54 844
  Email: promed@interia.eu
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia okulistyczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt szczepień
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej poz
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6      Telefon: 24 285 48 44  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia psychiatryczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia internistyczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia psychiatryczna
    Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia internistyczna
    Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia dermatologiczna
    Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia lekarza POZ
    Żychlin, ul. Dobrzelińska 6     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)