Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek.med.Danuta Mrażek

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kasinka Mała 822 (34-734 Kasinka Mała)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Mszana Dolna
tel.: 18 33 13 031

Jednostki - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego

  Kasinka Mała, Kasinka Mała 822 (małopolskie / powiat Mszana Dolna)
  Telefon: 18 33 13 031
  Email: nzozkasinka@mszana.com.pl
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 15 550  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 15 550  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 13 031  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 16 060  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822      Telefon: 18 33 15 550  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia alergologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia internistyczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia onkologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia chorób nadciśnienia
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dziecka zdrowego
   Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia urologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia internistyczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia onkologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia okulistyczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia kardiologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia ortopedyczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chirurgiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia neurologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia chorób nadciśnienia
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia dziecka zdrowego
    Kasinka Mała, Kasinka Mała 822     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)