Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Kelm

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Powstańców 8 (40-040 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 12 888

Jednostki - NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego...

 • Praktyka Lekarza Rodzinnego

  Katowice, ul. Powstańców 8 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 12 888
  Email: kelm@lekarz.slask.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Powstańców 8      Telefon: 32 25 12 888  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczo-położnicza
   Katowice, ul. Powstańców 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczo-położnicza
    Katowice, ul. Powstańców 8     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)