POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Rodzinnej" spółka cywilna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Emila Młynarskiego 9 (16-400 Suwałki)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Suwałki
tel.: 87 56 71 597

Jednostki - NZOZ "Poradnia Medycyny Rodzinnej"...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Rodzinnej" spółka cywilna

  Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  Telefon: 87 56 71 597
  Email: ninaleoniak@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9      Telefon: 87 56 71 597  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet szczepienny
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9      Telefon: 87 56 71 597  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnej poz
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9      Telefon: 87 56 71 597  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9      Telefon: 87 56 71 597  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Internistyczny
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pediatryczny
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Internistyczny
    Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet Pediatryczny
    Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
    Suwałki, ul. Emila Młynarskiego 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)