POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital - Sanatorium PANORAMA MORSKA

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Uzdrowiskowa 15 (76-107 Jarosławiec)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Postomino
tel.: 94 34-82-770

Jednostki - NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital - Sanatorium PANORAMA MORSKA

  Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15 (zachodniopomorskie / powiat Postomino)
  Telefon: 94 34-82-770
  Email: sekretariat@panorama-morska.pl
  Witryna: www.sanatorium-panorama.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Dział fizjoterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94/3482774  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział fizjoterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet ciepłolecznictwa
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • I Oddział Rehabilitacji Szpitala Sanatorium
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • II Oddział Rehabilitacji Szpitala Sanatorium dla dzieci
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji ambulatoryjnej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Zespół lecznictwa środowiskowego (domowego)
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Opieka domowa, rodzinna
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Opieka domowa, rodzinna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Oddział A Szpitala Uzdrowiskowego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział B Szpitala Uzdrowiskowego dla dzieci
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział C Szpitala Uzdrowiskowego dla dzieci
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kw Szpitala Uzdrowiskowego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział E Szpitala Uzdrowiskowego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Km Szpitala Uzdrowiskowego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Oddział uzdrowiskowy szpitalny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt do pobierania materiałów do badań
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Panorama G - baza do kinezyterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet hydroterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet do wykonywania masażu
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet do zabiegów somatycznych
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pomieszczenie do krioterapii ogólnoustrojowej z komorą kriogeniczną
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sala kinezyterapii
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Jarosławiec, Uzdrowiskowa 15      Telefon: 94 34-82-770  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital - Sanatorium PANORAMA MORSKA - FILIA

  Postomino, Pieńkowo 73 (zachodniopomorskie / powiat Postomino)
  Telefon: 94 34-82-774
  Email: sekretariat@panorama-morska.pl
  Witryna: www.sanatorium-panorama.pl
  • Poradnia ginekologiczna
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacji ambulatoryjnej
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Postomino, Pieńkowo 73     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia błon śluzowych przyzębia
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Dział hydroterapii
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94/3482770  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacja narządu ruchu
   Postomino, Pieńkowo 73      Telefon: 94 34-82-774  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)