POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Paderewskiego 3b (05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 775-55-87

Jednostki - NZOZ "Nasza Przychodnia"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska - Rydlińska i Piotr Uliasz

  Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b (mazowieckie / powiat Nowy Dwór Mazowiecki)
  Telefon: 22 775-55-87
  Email: piotruliasz@wp.pl
  Witryna: www.naszaprzychodnia.com
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia pediatryczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet RTG
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla 12 osób
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży dla 12 osób
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia alergologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia preluksacyjna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Poradnia diabetologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b      Telefon: 22 775 55 87  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b      Telefon: 22 775 55 87  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Nowy Dwór Mazowiecki, Paderewskiego 3b     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)