POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " MEDICUS"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jelenia 30 A (05-807 Podkowa Leśna)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Podkowa Leśna
tel.: 22 729-10-65

Jednostki - NZOZ " MEDICUS"

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"

    Podkowa Leśna, Jelenia 30 A (mazowieckie / powiat Podkowa Leśna)
    Telefon: 22 729-10-65
    Email: medicus.podkowa@wp.pl
    Witryna: www.medicus-podkowa.pl
    • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
      • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
      • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
      • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
      • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
      • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
      • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia chirurgii ogólnej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Poradnia żywienia dojelitowego w warunkach domowych
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia żywieniowa
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
      • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
      • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
      • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
      • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
    • Poradnia położnej środowiskowowej - rodzinnej
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
      • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
      • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
      • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Poradnia neurologiczna
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
      Podkowa Leśna, Jelenia 30 A     
      Poradnia okulistyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
        Podkowa Leśna, Jelenia 30 A     
        Poradnia okulistyczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)