Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " MEDICUS"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jelenia 30 A (05-807 Podkowa Leśna)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Podkowa Leśna
tel.: 22 729-10-65

Jednostki - NZOZ " MEDICUS"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS"

  Podkowa Leśna, Jelenia 30 A (mazowieckie / powiat Podkowa Leśna)
  Telefon: 22 729-10-65
  Email: medicus.podkowa@wp.pl
  Witryna: www.medicus-podkowa.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia żywienia dojelitowego w warunkach domowych
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia położnej środowiskowowej - rodzinnej
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A      Telefon: 22 729-10-65  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Podkowa Leśna, Jelenia 30 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
    Podkowa Leśna, Jelenia 30 A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)