POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" w Krasnopolu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 3 (16-503 Krasnopol)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Krasnopol
tel.: 87 51 64 026

Jednostki - NZOZ "MEDICAL" w Krasnopolu

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

  Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3 (podlaskie / powiat Krasnopol)
  Telefon: 87 51 64 026
  Email: m.puza@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krasnopol, ul. Henryka Sienkiewicza 3      Telefon: 87 51 64 026  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)