POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical Centre - Med of Łódź" sp. z o.o.

adres: Próchnika 43 (90-712 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: (0-42) 632-23-40

Jednostki - NZOZ "Medical Centre - Med of...

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Próchnika 43 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pediatryczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia hematologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia andrologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Próchnika 43     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Łódź, Próchnika 43     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia badań profilaktycznych
   Łódź, Próchnika 43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia orzecznictwa lekarskiego
   Łódź, Próchnika 43     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacji stacjonarnej (ośrodek rehabilitacji dziennej)
   Łódź, Próchnika 43     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dzienny Ośrodek Alzheimerowski
   Łódź, Próchnika 43     
   Oddział/Ośrodek alzheimerowski
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
 • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

  Łódź, Próchnika 43 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: (0-42) 632-23-40
  Email: medicalcentre@interia.pl
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy
   Łódź, Próchnika 43     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Próchnika 43 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Łódź, Próchnika 43     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)