POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Med-Koz "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lipowa 2 (43-340 Kozy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Kozy
tel.: 33 44 46 950; 33 81 73 896,

Jednostki - NZOZ " Med-Koz "

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Med-Koz "

  Kozy, ul. Lipowa 2 (śląskie / powiat Kozy)
  Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,
  Email: biuro@med-koz.pl
  Witryna: www.med-koz.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Punkt szczepień
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Kozy, ul. Lipowa 2      Telefon: 33 44 46 950; 33 81 73 896,  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia logopedyczna
   Kozy, ul. Lipowa 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Kozy, ul. Lipowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kozy, ul. Lipowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna
    Kozy, ul. Lipowa 2     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Kozy, ul. Lipowa 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia neurologiczna
    Kozy, ul. Lipowa 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kozy, ul. Lipowa 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)