Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzata Iwaszkiewicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zwycięstwa 9/2 (56-120 Brzeg Dolny)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Brzeg Dolny miasto
tel.: 071 319-07-66

Jednostki - NZOZ Małgorzata Iwaszkiewicz

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrootnej Małgorzata Iwaszkiewicz

  Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2 (dolnośląskie / powiat Brzeg Dolny miasto)
  Telefon: 071 319-07-66
  Email: malgorzata@btt.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Konsultacje ortopedyczne
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia geriatryczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia logopedyczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia nefrologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Pracownia akupresury i akupunktury
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Pracownia akupresury i akupunktury
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia wad postawy
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2      Telefon: 071 319-07-66  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Gabinet zabiegowy
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Punkt szczepień
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
   Poradnia urologiczna
   • Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
   • Gabinet zabiegowy
    Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Punkt szczepień
    Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
    Punkt szczepień
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia urologiczna
    Brzeg Dolny, Zwycięstwa 9/2     
    Poradnia urologiczna
    • Urologia dziecięca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)