POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" Sp. z o.o. - Leczenie szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Słowiańska 41 (64-100 Leszno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Leszno
tel.: 65 52 92 563

Jednostki - NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne...

 • Leszczyńskie Centrum Medyczne "VENTRICULUS" Sp. z o.o.

  Leszno, Słowiańska 41 (wielkopolskie / powiat M. Leszno)
  Telefon: 65 520-65-80
  Email: sekretariat@ventriculus.pl
  Witryna: www.ventriculus.pl
  • Blok operacyjny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Blok operacyjny
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Okulistyka
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chirurgiczny ogólnej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział okulistyczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział urologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział gastroenterologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Ginekologia - Zespół Chirurgii Jednego Dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Chirurgia Naczyń - Zespół Chirurgii Jednego Dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
  • Chirurgia ogólna - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Choroby wewnętrzne - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Otolaryngologia - Zespól chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Gastroenterologia - Zespól chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Urologia - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Urazowo-ortopedyczny - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Okulistyka - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Chirurgia dziecięca - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Chirurgia szczękowo-twarzowa - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Chirurgia onkologiczna - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Chirurgia plastyczna - Zespół chirurgii jednego dnia
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Oddział chirurgii plastycznej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Dział farmacji szpitalnej
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Leszno, Słowiańska 41      Telefon: 65 52 92 563  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
  • Pooperacyjny oddział chirurgiczny
   Leszno, Słowiańska 41     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pooperacyjny oddział chirurgiczny
    Leszno, Słowiańska 41     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)