POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Kościuszki 52 (99-300 Kutno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Kutno
tel.: 24 38 80 200

Jednostki - NZOZ "Kutnowski Szpital Samorządowy...

 • Kutnowski Szpital Samorządowy

  Kutno, ul. Kościuszki 52 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 24 38 80 200
  Email: nzoz.kss@szpital.kutno.pl
  Witryna: www.szpital.kutno.pl
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Endokrynologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Nefrologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Dermatologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Neurologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Pediatryczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Neonatologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Izba Przyjęć Pediatryczna
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Izba Przyjęć Położnicza
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
  • Sala Porodowa
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Blok operacyjny
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Zakładowa
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Inne - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Patomorfologii
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Zakład patomorfologii
   • Inne - Patomorfologia
  • Prosektorium
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Patomorfologia
  • Pracownia Diagnostyczna
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Histopatologii
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia Endoskopii
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Bank Krwi
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Szkoła Rodzenia
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Sterylizatornia
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział Udarowy
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet lekarza nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Oddział Kardiologiczny
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kutno, ul. Kościuszki 52     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej
    Kutno, ul. Kościuszki 52     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Kutno, ul. Kościuszki 52     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Dzienna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
    • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
    • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Oddział Kardiologiczny
    Kutno, ul. Kościuszki 52     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
    Kutno, ul. Kościuszki 52     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)