POLECAMY

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KOPERNIK" J.NAPIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mikołaja Kopernika 9 a (96-100 Skierniewice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: M. Skierniewice
tel.: 46 832 54 08

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skierniewice, Kopernika 5 (łódzkie / powiat M. Skierniewice)
  • poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna szkolna
  • gabinet zabiegowy ogólny
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • punkt szczepień
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pracownia USG
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Pediatria
  • pracownia EKG
   Skierniewice, Kopernika 5     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Pediatria
 • Przychodnia

  Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a (łódzkie / powiat M. Skierniewice)
  Telefon: 46 83 36 989
  Email: nzozkopernik@hot.pl
  • Poradnia lekarzy POZ
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy ogólny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia USG
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Pediatria
  • Pracownia EKG
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Pediatria
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia preluksacyjna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 1
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Nr 2
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologia
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny sportowej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia masażu leczniczego
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gastrologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia neurologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia okulistyczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologia
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia logopedyczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia pulmonologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia medycyny sportowej
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia medycyny pracy
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia diabetologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia masażu leczniczego
    Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)