Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łużycka 9 (57-300 Kłodzko)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kłodzko
tel.: 74 867 79 99

Jednostki - NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. z o.o.

  Kłodzko, Łużycka 9 (dolnośląskie / powiat Kłodzko)
  Telefon: 74 867 79 99
  Email: znozkolk@interia.eu
  • Poradnia lekarza POZ
   Kłodzko, Łużycka 9      Telefon: 74 867 79 99  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nefrologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób płuc
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia hepatologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastrologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Ortodoncja
   • Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjno-lecznicza
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia analityki laboratoryjnej
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia audiologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Poradnia logopedyczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia onkologiczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia protetyczna
   Kłodzko, Łużycka 9     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)