POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. 700-lecia Żor PU15 (44-240 Żory)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Żory
tel.: 32 43 40 433; 43 42 266

Jednostki - NZOZ "Eskulap" Spółka z...

 • "Eskulap" Sp. z o. o.

  Żory, os. 700-lecia Żor PU15 (śląskie / powiat M. Żory)
  Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435
  Email: eskulap6@poczta.onet.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy i badania kierowców
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia dziecięca
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 40 431  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet rehabilitacji
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • USG - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet badania słuchu
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgicznej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ortopedycznej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dziecięcej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Szczepienia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15      Telefon: 32 43 42 266; 43 40 431; 43 40 435  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia tarczycowa
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia USG
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dziecięcy
   Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia tarczycowa
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia wad postawy
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet lekarza rodzinnego
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia reumatologiczna
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pracownia USG
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet zabiegowy
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy dziecięcy
    Żory, os. 700-lecia Żor PU15     
    Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/2 miesiące temu
Medycyna pracy - dno. Nie chcą przyjąć pracownika mimo podpisanej umowy z Lux Med bo ma skierowanie obowiązujące w Lux Med. To jakaś kpina.
/2 miesiące temu
Najgorsza przychodnia z jakakolwiek miałam do czynienia. Panie w rejestracji poradni ogólnej bezczelne i chamskie. Nie udzielono mi pomocy kiedy tego potrzebowałam. Z pokoju zabiegowej dzwoniłam sobie po pogotowie.czas stamtąd uciekać.
/3 lata temu
Brak lekarzy.Nieuprzejmosc rejestratorek.Ogolny chaos.Jednym slowem brak organizacji. Dziadostwo.