Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Spółka Jawna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 1 -ego Maja 7 A (09-400 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 024 268-91-71

Jednostki - NZOZ "ESKULAP" Spółka Jawna

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Spółka Jawna Wiśniewski Zdzisław, Kwiatkowska Anna i Woźniak Iwona

  Płock, 1-ego Maja 7 A (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 024 268-91-71
  Email: eskulap.plock@neostrada.pl
  • Poradnia(gabinet)lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia(gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia(gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Płock, 1-ego Maja 7 A      Telefon: 242689171  
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ
   Płock, 1-ego Maja 7 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ
   Płock, 1-ego Maja 7 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ
   Płock, 1-ego Maja 7 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Płock, 1-ego Maja 7 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, 1-ego Maja 7 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarza POZ
    Płock, 1-ego Maja 7 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet lekarza POZ
    Płock, 1-ego Maja 7 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet lekarza POZ
    Płock, 1-ego Maja 7 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Płock, 1-ego Maja 7 A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna
    Płock, 1-ego Maja 7 A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)