POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESCULAP"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Fabryczna 1 (05-270 Marki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Marki
tel.: 022 761-90-35

Jednostki - NZOZ "ESCULAP"

 • NZOZ "Esculap" Centrum - Marki

  Marki, Fabryczna 1 (mazowieckie / powiat Marki)
  Telefon: 022 761-90-80
  Email: esculap@esculap-centrum.pl
  • Podstawowa opieka zdrowotna ( dla dorosłych i dla dzieci )
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Marki, Fabryczna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Szkoła rodzenia
   Marki, Fabryczna 1     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Marki, Fabryczna 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Marki, Fabryczna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) fizykoterapii
   Marki, Fabryczna 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia ) kinezyterapii
   Marki, Fabryczna 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Marki, Fabryczna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Marki, Fabryczna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia uzależnień u dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia antynikotynowa
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Marki, Fabryczna 1     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )
   Marki, Fabryczna 1     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Pracownia USG
   Marki, Fabryczna 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia angiografii ( fluoresceinowej )
   Marki, Fabryczna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia laseroterapii
   Marki, Fabryczna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Marki, Fabryczna 1      Telefon: 022 761-90-80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pediatryczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia wad postawy
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chorób przyzębia
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Dział ( pracownia ) balneoterapii dla dorosłych i dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczna
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychoterapii
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Marki, Fabryczna 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Zespół ( oddział ) leczenia środowiskowego ( domowego )
   Marki, Fabryczna 1     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Marki, Fabryczna 1     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Marki, Fabryczna 1     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia pediatryczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia leczenia bólu
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia wad postawy
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia osteoporozy
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia jaskry
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chorób przyzębia
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia ortodontyczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Dział ( pracownia ) balneoterapii dla dorosłych i dzieci
    Marki, Fabryczna 1     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia medycyny sportowej
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia ginekologiczna
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychoterapii
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Marki, Fabryczna 1     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Zespół ( oddział ) leczenia środowiskowego ( domowego )
    Marki, Fabryczna 1     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Marki, Fabryczna 1     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    Marki, Fabryczna 1     
    Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Esculap" Sp. z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Marki, Klonowa 7
  • Gabinet chorób wewnętrznych
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pediatryczny
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Marki, Klonowa 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Marki, Klonowa 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Marki, Klonowa 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )
   Marki, Klonowa 7     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Marki, Klonowa 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESCULAP" Sp. z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zabrodzie, Obrąb 16 A (mazowieckie / powiat Zabrodzie)
  • Poradnia rehabilitacyjna ( hydroterapia )
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej -rodzinnej
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zabrodzie, Obrąb 16 A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • NZOZ "ESCULAP" Filia - Derby

  Warszawa, Skarbka z Gór 120 (mazowieckie / powiat Białołęka)
  Telefon: 022 741-82-20
  Email: esculap@esculap-centrum.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia uzależnień
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Warszawa, Skarbka z Gór 120     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Zespół leczenia środowiskowego ( domowego )
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Szkoła rodzenia
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Szkoła rodzenia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia uzależnień
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Warszawa, Skarbka z Gór 120     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)