Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " DAGMED "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Południowa 26 (97-213 Smardzewice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 71 08 627

Jednostki - NZOZ " DAGMED "

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Smardzewice, ul. Zielona 31 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet laryngologiczny
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet rehabilitacji leczniczej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej środowiskowej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • poradnia lekarza rodzinnego
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia lekarza pediatry
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet szczepień
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • punkt pobrań materiału do badań
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pielęgniarska opieki długoterminowa
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • zespół rehabilitacji domowej
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet fizjoterapii
   Smardzewice, ul. Zielona 31     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia

  Smardzewice, ul. Południowa 26 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Wiadernie
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet laryngologiczny
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet lekarza pediatry
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet szczepień
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet rehabilitacji domowej
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Smardzewice, ul. Południowa 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)