Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "RODZINA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jana Pawła II 39 (09-410 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 24 366 88 65

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "RODZINA"

 • Centrum Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Filia nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock, Szarych Szeregów 4 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Leczenia Środowiskowego Domowego
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Hospicjum Domowe
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Promocji Zdrowia w Zakresie Działania Zakładu
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarski Zabiegowy
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Zespół Domowego Leczenia Tlenem
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Zespół domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii miejscowej
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Płock, Szarych Szeregów 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "RODZINA"

  Płock, Jana Pawła II 39 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 366-88-65
  Email: poz.rodzina@op.pl
  Witryna: www.centrumrodzina.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 024 366-88-65  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366-88-65  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 3668865  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia onkologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 29 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt szczepień
   Płock, Jana Pawła II 39      Telefon: 24 366 88 65  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ortopedyczna
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna/konsultacje/
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia hematologiczna
   Płock, Jana Pawła II 39     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ortopedyczna
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia rehabilitacyjna/konsultacje/
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia laryngologiczna
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum domowe
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia reumatologiczna
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia hematologiczna
    Płock, Jana Pawła II 39     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "RODZINA" Filia nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock, Armii Krajowej 21 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia wad postawy
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii miejscowej
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia onkologiczna
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno -położnicza
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Armii Krajowej 21     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "RODZINA" Filia nr 3

  Słupno, Miszewska 8a (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 262-28-68
  Email: poz.rodzina@op.pl
  Witryna: www.centrumrodzina.pl
  • Poradnia( gabinet ) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Słupno, Miszewska 8a      Telefon: 24 262-28-68  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Słupno, Miszewska 8a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Słupno, Miszewska 8a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ,,Rodzina" Filia nr 4

  Płock, ul. Otolińska 8 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 243676965
  Email: poz.rodzina@op.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) fizjoterapii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) fizykoterapii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) kinezyterapii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) hydroterapii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) krioterapii miejscowej
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział ( pracownia) masażu leczniczego
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia endoskopii w zakresie gastroskopii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endoskopii w zakresie kolonoskopii
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Punkt zaopatzrenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Produkty lecznicze
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Płock, ul. Otolińska 8      Telefon: 24 3676965  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)