Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Dzieci i Młodzieży

Działalność lecznicza
Zakład Rehabilitacji Leczniczej

adres: Kościuszki 61 (78-400 Szczecinek)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Szczecinek
tel.: 94/37-214-51

Jednostki - NZOZ Centrum...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecinek, Wiatraczna 5 (zachodniopomorskie / powiat Szczecinek)
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Zabiegowo-Pielęgniarski
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Rehabilitacji Narządów Ruchu
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacji Neurologicznej
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Kinezyterapii
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Krioterapii
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Neurologiczna
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychologiczna
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Logopedyczna
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Wad Postawy
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety Rehabilitacyjne
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Hydroterapii
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Szczecinek, Wiatraczna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecinek, Wyszyńskiego 15 (zachodniopomorskie / powiat Szczecinek)
  • Poradnia Logopedyczna
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Rehabilitacji
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Szczecinek, Wyszyńskiego 15     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Dzieci i Młodzieży

  Szczecinek, Kościuszki 61 (zachodniopomorskie / powiat Szczecinek)
  Telefon: 94/37-214-51
  Email: nzoz.centrum1@wp.pl
  • Poradnia Logopedyczna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Rehabilitacji - Dział Pracownia Fizjoterapii
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Wad Postawy
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży
   Szczecinek, Kościuszki 61      Telefon: 94/37-214-51  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)