POLECAMY

"Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o. - A"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mennicza 3 (43-430 Skoczów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Skoczów miasto
tel.: 33 8530809

Jednostki - "Niepubliczny Wielospecjalistyczny...

 • "Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o. A"

  Skoczów, ul. Mennicza 3 (śląskie / powiat Skoczów miasto)
  Telefon: 33 8530809
  Email: p-gruszczyk@o2.pl
  Witryna: www.gruszczyk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Skoczów, ul. Mennicza 3      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Skoczów, ul. Mennicza 3      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia
  • Gabinet położnej POZ
   Skoczów, ul. Mennicza 3      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Ambulatorium ogólne
   Skoczów, ul. Mennicza 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Skoczów, ul. Mennicza 3     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • "Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o. A"

  Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24 (śląskie / powiat Skoczów miasto)
  Telefon: 33 8530809
  Email: p-gruszczyk@o2.pl
  Witryna: www.gruszczyk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia gastroenterologii
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologii
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób tarczycy
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia okulistyczna dla dorosłych
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia logopedii
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia medycyny nuklearnej
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna nuklearna
  • Punkt szczepień
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia medycyny pracy
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet położnej POZ
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia kardiologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Skoczów, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24      Telefon: 33 8530809  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)