Górniczy Zespół Lecznictwa Specjalistycznego w Gliwicach Fundacji "Unia Bracka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Bojkowska 20 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 24 01 065 wew 60

Jednostki - Górniczy Zespół Lecznictwa...

 • Przychodnia Specjalistyczna nr 3 przy KWK "Gliwice

  Gliwice, ul. Bojkowska 20 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 23 11 490
  Email: gliwicep3@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka medyczna w POZ
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia spirometrii Gabinet zabiegowy
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia badań endoskopowych
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Gliwice, ul. Bojkowska 20      Telefon: 32 23 11 490  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia Specjalistyczna nr 4 przy KWK "Knurów"

  Knurów, ul. Dworcowa 3 (śląskie / powiat Knurów)
  Telefon: 32 23 51 341
  Email: knurow@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia medycyny pracy
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i gabinet zabiegowy
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia spirometrii
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Knurów, ul. Dworcowa 3      Telefon: 32 23 51 341  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Knurów, ul. Dworcowa 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Knurów, ul. Dworcowa 3     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 5 przy KWK "Makoszowy"

  Zabrze, ul. Makoszowska 22b (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 32 27 50 065
  Email: makoszowy@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Gabinet zabiegowy punkt szczepień
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i spirometrii
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Zabrze, ul. Makoszowska 22b      Telefon: 32 27 50 065  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 6 przy KWK "Sośnica"

  Gliwice, ul. Błonie 3 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 33 17 398
  Email: sosnica@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia spirometrii
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia audiometrii
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Gliwice, ul. Błonie 3      Telefon: 32 33 17 398  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna
   Gliwice, ul. Błonie 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Gliwice, ul. Błonie 3     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 7 "Szczygłowice"

  Knurów, ul. Parkowa 1 (śląskie / powiat Knurów)
  Telefon: 32 23 63 599
  Email: szczyglowice@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia ogólna
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiału biologicznego
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rehabilitacji i wodolecznictwa
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Pracownia spirometrii
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG, gabinet zabiegowy
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia audiometrii
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Knurów, ul. Parkowa 1      Telefon: 32 23 63 599  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
 • Przychodnia Nr 10 przy "ZZM" S. A.

  Zabrze, ul. 3 Maja 89 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 32 27 16 791
  Email: zzm@uniabracka.pl
  Witryna: www.uniabracka.pl
  • Poradnia ogólna POZ
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt poboru materiału biologicznego
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia spirometrii i EKG
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień gabinet zabiegowy
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Zabrze, ul. 3 Maja 89      Telefon: 32 27 16 791  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)