Elvita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Trójka"

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Promienna 51 (43-603 Jaworzno)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Jaworzno
tel.: 32 71 51 096

Jednostki - Elvita NZOZ Centrum Medyczne "Trójka"

 • Przychodnia

  Jaworzno, Promienna 51 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  Telefon: 32 71 51 199
  Email: elvita@elvita.pl
  Witryna: www.elvita.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 196  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Jaworzno, Promienna 51      Telefon: 32 71 51 096  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób naczyń
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Jaworzno, Promienna 51     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia USG
   Jaworzno, Promienna 51     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Jaworzno, Promienna 51     
   Pracownie inne
  • Poradnia geriatryczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pielęgniarski
   Jaworzno, Promienna 51     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Jaworzno, Promienna 51     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Jaworzno, Promienna 51     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób naczyń
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia preluksacyjna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia alergologiczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Jaworzno, Promienna 51     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chirurgiczna dla dzieci
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pracownia USG
    Jaworzno, Promienna 51     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia EKG
    Jaworzno, Promienna 51     
    Pracownie inne
   • Poradnia geriatryczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia hepatologiczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Punkt pielęgniarski
    Jaworzno, Promienna 51     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia medycyny pracy
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Pracownia fizjoterapii
    Jaworzno, Promienna 51     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia medycyny pracy
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia psychologiczna
    Jaworzno, Promienna 51     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno, Energetyków 12 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia stomatologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia kardiologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia bólu
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia EKG
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Pracownie inne
  • Poradnia medycyny pracy
   Jaworzno, Energetyków 12     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Przychodnia

  Jaworzno, Partyzantów 9 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  Telefon: 32 75 25 334
  Email: elvita@elvita.pl
  Witryna: www.elvita.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia geriatryczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 345  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 334  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Jaworzno, Partyzantów 9      Telefon: 32 75 25 335  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia pediatryczna
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień dla dorosłych
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Jaworzno, Partyzantów 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Punkt szczepień dla dorosłych
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia reumatologiczna
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia logopedyczna
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia alergologiczna
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Jaworzno, Partyzantów 9     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Punkt Medyczny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno, Hetmańska 20 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia pielęgniarki
   Jaworzno, Hetmańska 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Jaworzno, Chrzanowska 8 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  Telefon: 32 61 64 737
  Witryna: www.elvita.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Jaworzno, Chrzanowska 8      Telefon: 32 61 64 737  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia okulistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Katowice, Oswobodzenia 43 (śląskie / powiat M. Katowice)
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Oswobodzenia 43     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno, Bogusławskiego 5 (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia lekarza POZ
   Jaworzno, Bogusławskiego 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jaworzno, Plac Górników 5a (śląskie / powiat M. Jaworzno)
  • Poradnia lekarza POZ
   Jaworzno, Plac Górników 5a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)